Profil

Pædagogiske principper

 Risskov Skoles målsætning

(Målsætningen er identisk med Folkeskolelovens målsætning )

Risskov Skoles opgave er i samarbejde med forældrene at fremme tilegnelse af kundskaber, færdigheder, arbejdsmetoder og udtryksformer, der medvirker til det enkelte barns alsidige personlige udvikling.

Skolen må søge at skabe sådanne rammer for oplevelse, virkelyst og fordybelse, at børnene udvikler erkendelse, fantasi og lyst til at lære, således at de opnår tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle.

Skolen skal gøre børnene fortrolige med dansk kultur og bidrage til deres forståelse for andre.

Skolens regler og normer for elevernes opførsel

Yderligere oplysninger om skolens ordensreglement findes her:  Ordensregler