Bygninger

Skolens bygninger og faciliteter

Risskov Skoles fysiske rammer er primært en flot gammel skolebygning i 4 plan fra 1926.
 
Vi har de senere år bygget nye fælleslokaler, nye faglokaler til musik, håndarbejde og billedkunst, samt nybygget i 3 etager med bl.a. nyt skolebibliotek og "Stuen til højre", der skal fungere som fleksibelt læringsmiljø og møderum.
 
Risskov Skoles klasselokaler er på 42 - 50 m2. De fysiske rammer sætter i flere sammenhænge begrænsninger for de undervisningsmæssige udfoldelser, men der gennemføres megen god undervisning på trods af denne situation. 

Elevernes skolemøbler

På Risskov Skole har alle elever nu stole og borde, der kan indstilles til den enkelte elev. Vi har valgt at købe ergonomiske BackUp møbler hos MH stålmøbler.

Skolevejens trafiksikkerhed

De trafikale forhold omkring skolen er en kilde til stadig bekymring.
 
Skolens forældre og naboer gør løbende opmærksom på de problematiske og til tider kaotiske forhold, der præger trafikken omkring skolen.
 
Trafikken har til stadighed været et indsatsområde for skolebestyrelsen, og der er blevet lavet forbedringer gennem årene, men det kan stadig blive bedre.
 
Skolepatruljen hjælper til på Vestre Strandalle og på Fortebakken mellem 08:00 og 08:15.
 
Risskov Skole opfordrer til, at flest muligt af eleverne cykler eller går til skole.
På den måde mindskes trafikpresset, og dermed bliver skolevejen mere sikker.