Forældrepjece om specialundervisning til elever i folkeskolen
 
Klagenævnet for Specialundervisning har udgivet en forældrepjece med vejledning om specialundervisning til børn i folkeskolen. Pjecen informerer kort om reglerne på specialundervisningsområdet, herunder hvilke muligheder og rettigheder forældre har. Pjecen oplyser blandt andet om, at en beslutning om at tildele eller afslå specialundervisning er en afgørelse, som forældrene kan klage over.
 
Læs pjecen her:
 
http://ast.dk/publikationer/foraeldrepjece-om-specialundervisning-til-elever-i-folkeskolen-2014
 
Læs mere på:
 
http://ast.dk/naevn/klagenaevnet-for-specialundervisning